Full day wedding photography — "Phan Rang in love" package

Full day wedding photography — "Phan Rang in love" package

Ho Chi Minh City, Vietnam
$750
 0
 Online: more than a week ago
Book this package online
Chat directly with the vendor to discuss and customise package details
Pay only 50% to secure the booking, fully refundable within 14 days
Secure transactions and protected personal data

1 Day shotting in Phan Rang - Viet Nam.
Phan Rang - từ 1-8 đến 10-8
Gói trên bao gồm:
3 soire
2 vest.
hoa tay-pk CDCR
Makeup=Hair theo ngày. (Đổi tóc theo từng váy).
Album 30x30 30trang. Photobook cao cấp.
Ảnh phóng 60-90
2 ảnh để bàn.
DVD slide và toàn bộ hình gốc.
Tặng thêm: Mini album
Tăng thêm Ảnh phóng lớn 60-90 ;)
Tặng chi phí di chuyển và ăn ở của Ekip từ SG-PR, SG-NT, SG-DL, SG-DN. ,
Cam kết không chụp ghép.
Tất cả hình ảnh do chính Đức Anh Bùi bấm máy.
Mọi chi tiết xin liên hệ để được tư vấn
Wedding Photography by BeOne Studio
Thank so much

1 Day shotting in Phan Rang - Viet Nam.
Phan Rang - từ 1-8 đến 10-8
Gói trên bao gồm:
3 soire
2 vest.
hoa tay-pk CDCR
Makeup=Hair theo ngày. (Đổi tóc theo từng váy).
Album 30x30 30trang. Photobook cao cấp.
Ảnh phóng 60-90
2 ảnh để bàn.
DVD slide và toàn bộ hình gốc.
Tặng thêm: Mini album
Tăng thêm Ảnh phóng lớn 60-90 ;)
Tặng chi phí di chuyển và ăn ở của Ekip từ SG-PR, SG-NT, SG-DL, SG-DN. ,
Cam kết không chụp ghép.
Tất cả hình ảnh do chính Đức Anh Bùi bấm máy.
Mọi chi tiết xin liên hệ để được tư vấn
Wedding Photography by BeOne Studio
Thank so much

Show more
$750
 Online: more than a week ago
 0
Book this package online
Book online
Book your wedding online securely with PayPal or credit/debit card