Photography packages Ho Chi Minh City Area, Vietnam

Filter
Price, USD
Show 1 package No packages found
1 package
10
Photography
1 Day shotting in Phan Rang - Viet Nam. Phan Rang - từ 1-8 đến 10-8 Gói trên bao gồm: 3 soire 2 vest. hoa tay-pk CDCR Makeup=Hair theo ngày. (Đổi tóc theo từng váy). Album 30x30 30trang. Ph...